Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Q management, gevestigd aan Emmalaan 5, 2481 BA Woudbrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Q management
Emmalaan 5
2481 BA Woudbrugge
https://www.qmanagement.nl/ +31 85 2460002
Arvid Hendriks, eigenaar Q management is te bereiken via info@qmanagement.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Q management verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Q management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies