December 20, 2017

October 4, 2017

Please reload

Penny wise, pound foolish

March 12, 2018

1/10
Please reload

RECENT POSTS

Personal Development Program

February 11, 2017

Human Capital
 

You invest in your employees.

 

However, you don't want to just send people to any other training, without a clear synergy between your peoples' ambitions and the resulting advantages for the organization. You don't just want that synergy to be guaranteed, but most of all, that there is a well-though plan behind the development of your people.

 

But in a lot of cases, your organization doesn't have the people nor the resources to achieve a fully planned development approach. We developed the Personal Development Program. In veel gevallen heeft uw organisatie echter niet de menskracht en middelen om een volledige planmatige aanpak na te streven. Het Personal Development Program van Q management neemt u deze aanpak uit handen.

 

Het Personal Development Program is geboren uit onze jarenlange ervaring met ontwikkeling van personeel door middel van training, coaching en organisatieverandering.

 

Personal Development Program

We beginnen met een inventarisatie. We spreken met u en uw medewerker(s). In deze gesprekken zullen we verschillende beproefde gereedschappen gebruiken, waarmee we motivatie en leer- en ontwikkelingsdoelen bepalen. Twee voorbeelden van gereedschappen die we hierbij gebruiken zijn:

 • Persoonlijk Profiel Analyse; hiermee analyseren we verschillende dimensies ten aanzien van werk en ambitie;

 • Leertest, waarmee het leer- en ontwikkelvermogen wordt geanalyseerd.

Ook bepaalt u vooraf welke randvoorwaarden gelden. Randvoorwaarden kunnen betrekking hebben op financiën of tijd, maar het kan ook zo zijn, dat er wensen liggen ten aanzien van het specifieke niveau van trainingen bijvoorbeeld.

Binnen deze voorwaarden en op deze inventarisatie baseren we ons Personal Development Program.

Zo maken we dus per medewerker een afstemming van persoonlijke ambities en ontwikkelingsdoelen en die van de organisatie.


U kunt hierbij kiezen tussen twee vormen:

 • Personal Development Program Composite:
  als u deze variant verkiest, maken we de zorgvuldige afstemming van persoon, ambities, beoogde ontwikkeling en ‘fit’ met de organisatie;

 • Personal Development Program Executive:
  binnen deze variant stellen wij het trainings- en coaching programma samen en helpen het uitvoeren.

Voor beide varianten monitoren we de persoonlijke voortgang en eindresultaten.

 

Zo maakt u geen onderscheid meer tussen low en high performers. Iedereen ontwikkelt zich in de meest optimale richting voor zichzelf en voor uw organisatie!

 

Wat kost het Personal Development Program?

De kosten zijn een vast bedrag per jaar of een eenmalig bedrag. U bepaalt zelf wanneer u opzegt, onder verrekening van de gemaakte kosten. In dit bedrag zijn alle activiteiten begrepen, nodig voor het definiëren van het Personal Development Program en het uitvoeren ervan. Ook zijn de kosten van trainingen hierin begrepen als u kiest voor PDP executive.

 

Resultaatmeting voor- en achteraf.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

FOLLOW US
Please reload

ARCHIVE
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon

© 2017 - Qmanagement    |     Q M BUSINESS ACADEMY     |      Q M STRATEGY & BUSINESS CONSULTANTS   |   BLOG

 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Snapchat Icon